Kurz skupinového chudnutia Bratislava

Pokiaľ máte záujem o kurzy skupinového chudnutia, sledujte náš web a stránku na Facebooku

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom ako prebiehajú jednotlivé lekcie, pozrite si popis jednotlivých lekcií:

Každá lekcia obsahuje blok zdravotného cvičenia a blok skupinovej práce pod vedením lektorky

Obsah jednotlivých lekcií

Sebapozorovanie

1. lekcia
Prvá lekcia je zameraná na čiastkovú časť techniky sebakontroly - na sebapozorovanie. V prvej lekcii sa podrobne preberá motivácia klienta k chudnutiu, ktorá je veľmi dôležitá. Urobí sa bilancia ziskov a strát, ktoré chudnutie klientovi prinesie. Usmerní sa tiež predstava o rýchlosti redukcie nadváhy. Zisťujú sa doterajšie stravovacie a pohybové návyky. Mapujú sa potraviny a nápoje, ktoré klienti konzumujú, ďalej množstvo, rýchlosť jedenia, režim, okolnosti, ktoré spúšťajú jedenie atď.

Analýza stravovacích návykov
2. lekcia

Druhá lekcia je zameraná na analýzu stravovacích návykov, kedy sa pomaly začína práca na postupných zmenách v týchto návykoch. V 2. lekcii je venovaná pozornosť čiastkovej technike sebakontroly, a to technike ovplyvňujúcej samotný akt jedenia, kde sa precvičuje pomalé jedenie. Cieľom tejto lekcie je uvedomiť si proces stravovania, naučiť sa jesť pomalšie, kedy spomalenie jedenia vedie väčšinou k telesnému i psychickému nasýteniu aj pri menšom množstve jedla.

Ovplyvňovanie správania - učenie sa správnym návykom
3. až 4. lekcie
Tieto lekcie sú zamerané na ovplyvňovanie správania - na prebudovávanie nevhodných stravovacích návykov, najmä sa trénuje správna skladba jedla. Nikdy sa nepredpisujú konkrétne diéty. V rámci redukčného režimu sa klienti učia zostaviť si jedálniček tak, aby sa čo najviac priblížil bežným stravovacím zvyklostiam, aby uspokojil chuťové bunky, spĺňal zásady správnej výživy a aby klienti chudli pomaly a zdravo. Je nutné pochopiť, že chudnutie neznamená hladovanie, ale naopak pravidelné jedenie.

Pohyb, prirodzená súčasť nášho života
5. lekcia
V priebehu 10 lekcií by si mal nájsť klient taký druh pohybu, ktorý ho teší a je pre neho vhodný tak druhom, ako aj intenzitou a frekvenciou. Pohyb je významným preventívnym činiteľom mnohých chorôb a má navyše priaznivé účinky na duševnú rovnováhu človeka. Mnohí pochopia, že zlý pocit zo seba samého, ktorý pripočítali iba nadbytočným kilogramom, často pramení z absolútnej fyzickej neschopnosti a pohyb prispeje k lepšiemu vzťahu k telu. Pri výskume faktorov, ktoré prispievajú k udržaniu váhových úbytkov po schudnutí, sa ukázalo, že práve pravidelný pohyb patrí k najúčinnejším.

Emócie, myšlienky, vonkajšie spúšťače alebo ako vedieť kontrolovať tieto podnety
6. až 9. lekcia
V týchto lekciách sa používajú techniky na kontrolu podnetov spúšťajúcich jedenie. Klienti mapujú situácie, kedy jedlo nie je reakciou na prirodzené signály potreby jesť, ale na iné podnety. Jedlo je podmieňované radom podnetov - napr. chuť, vzhľad a vôňa jedla, spoločenská úloha jedla, určité miesto alebo činnosť. Veľmi dôležitou úlohou je sústrediť sa na jedlo a nespájať ho s inou činnosťou. Snahou je, aby vyhasli napodmiňované reakcie, kedy spúšťačom sú vonkajšie podnety ako televízia, kniha, oslavy a iné vplyvy.
Spúšťačom môžu byť tiež vnútorné podnety, emócie či myšlienky. Silné emócie vyvolávajú často nepríjemné telesné aj duševné pocity, ktoré klient zmierňuje jedlom. Chudnúci sa učí na tieto podnety reagovať inak. Správanie vo vzťahu k jedlu môžu ovplyvňovať aj myšlienky. Cieľom je identifikovať dysfunkčné myšlienky a nahradiť ich pomocou techník kognitívnej terapie myšlienkami funkčnými.
Trénuje sa riešenie problémov, nácvik asertívneho správania. Monitoruje sa vzťah k svojmu telu. Identifikuje sa vývoj tohto väčšinou negatívneho postoja, udržujúceho faktory a pracuje sa na pozitívnejšom prijatí svojho tela. Pri týchto sedeniach sa pracuje tiež na dosiahnutí cieľov, ktoré sa vzťahujú k iným oblastiam ako váhovému úbytku.

Udržanie váhových úbytkov
10. lekcia
Od desiatej lekcie sa preberá problematika udržanie váhových úbytkov. Udržiavacia fáza prináša klientovi menej pozitívneho upevňovania, ako fázy redukcie váhy. Nedochádza k váhovým úbytkom, teda sa nedostáva ani upevnenia od ostatných (ak nie sú poučení). Nejde o ohraničený úsek, ale o neurčito dlhé obdobie, kedy je potrebné prijať fakt, že aj dosiahnutie revidovaného (pôvodného často nereálneho) cieľa, je úspechom, a nie zlyhaním pod.
V tejto fáze je nutné vonkajšie posilňovanie terapeutom alebo členmi skupiny. Určitá forma posilňovania by však mala fungovať aj po skončení kurzu, keď už účastníci prípadne nebudú v žiadnom kontakte s terapeutom či ostatnými účastníkmi.

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie